Job: Functioneel Analist

Location

Brussel

Job description

Als proces analist adviseer je de interne partners wat betreft de optimalisatie van de processen

Opdracht:

– ontwerpen en beschrijven van de nieuwe end-to-end processen in functie van de nieuwe van kracht wordende wetgeving.

– ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor de validatie van de toekomstige technische oplossing

Als functioneel analist ontwerp je voor concrete ICT gerelateerde toepassingen een functionele analyse in nauw overleg met de IT-coördinator.

Opdracht:

– Analyse van de nieuwe wetgeving op de begroting en de boekhouding met het oog op de migratie naar een nieuw boekhoudsysteem

– analyse van de gegevens flux van in en uitgaande gegevens.

– opsporen van de operationele risico’s en identificeren van interne controlepunten.

Basisopleiding : U bent houder van een master diploma

Ervaring:

Minstens 4 jaar ervaring inzake:

– Definitie en beschrijving van processen in BPMN

– Definitie en beschrijving van de uses cases in UML

– Ervaring in relationele databanken

– Teamwerk

Apply Now